DELTABEAM® Plonų Perdangų Konstrukcija atvirų erdvių kūrimui – Statybvietėje

DELTABEAM®  sijos pristatomos į objektą laikantis suderinto tiekimo grafiko. Ką svarbu žinoti apie sandėliavimą, kėlimą ir transportavimą?

Sandėliavimas

Sijos žymimos identifikaciniais kodais, atitinkančiais projekto brėžinius. Sijos gali būti sandėliuojamos rietuvėse, bet atminkite atkreipti dėmesį į laikančiąją galią ir sijų aukščių vienodumą. Kadangi DELTABEAM® sijų apačia yra dengiama antikoroziniu gruntu, mediniai tašeliai turi būti naudojami atskyrimui, kad apsaugoti paviršiaus padengimą. Tašeliai turi būti švarūs ir nesutepti tepalais ar kitomis medžiagomis, kurios gali pažeisti padengimą. Kai sijos sandėliuojamos ilgam, jos turi būti uždengtos.

Pakėlimas ir transportavimas

DELTABEAM® sijos gali būti keliamos ir transportuojamos naudojant įprastą įrangą, kaip kad kranai ar šakiniai krautuvai. Kiekvienos DELTABEAM® sijos svoris yra nurodomas ant gaminio lipduko arba gamybiniuose brėžiniuose. Europos Sąjungos ribose visos sijos ženklinamos CE.

DELTABEAM® sijos turi būti keliamos kabinant kablius prie kėlimo skylių, esančių sijos viršuje. Šios skylės yra išdėstytos simetriškai svorio centro ašies atžvilgiu. Didžiausias leistinas kėlimo kampas grandinėms turi būti nurodytas.

Išimtinais atvejais, kai nėra kėlimo skylių, DELTABEAM® sijos gali būti keliamos prikabinus grandinių kablius prie šonuose esančių skylių. Kartais ir trečia grandinė yra būtina, kad išlaikyti keliamą siją. Pavyzdžiui, DELTABEAM® sijos su integruotais plačiais klojiniais turi būti keliamos naudojant viršuje esančias skyles ir pritvirtinus trečią grandinę prie klojinio dalies.

DELTABEAM® montavimas

DELTABEAM® sijos montuojamos laikantis paruošto projekto montavimo plano, gamintojo nurodymų ir atsižvelgiant į jungimo mazgų specifikaciją.

Montavimo plano būtina laikytis visada. Kiekviena DELTABEAM® sija yra pažymėta identifikaciniu kodu ant viršaus. Sijos turi būti montuojamos laikantis tokios pačios krypties taip, kad pavadinimo kryptis ant DELTABEAM® sijos visiškai sutaptų su pavadinimu montavimo plane.

DELTABEAM®  sijų svoris yra nepakankamas, kad užtikrintų laikančio rėmo stabilumą, montuojant perdangas. Dėl šios priežasties, DELTABEAM® sijos turi būti sujungtos prieš atliekant išramstymą ir perdangos elementų montavimą, tam kad išvengti sijų pasislinkimo.

DELTABEAM® sijoms reikalingas tik minimalus arba išvis nereikalingas išramstymas, kai jungtys ir atraminės konstrukcijos yra suprojektuotos apkrovos perdavimui iš sijų į laikančią konstrukciją.

Perdangos montavimas

DELTABEAM® sijų jungtys ir išramstymai turi būti tinkamai sumontuoti, suveržti arba suvirinti, prieš montuojant perdangas. Kad minimaliai sumažinti sijos sukimąsi, perdangos elementai turi būti atitinkamai montuojami iš abiejų sijos pusių. Po perdangų sumontavimo, įrengiami reikalingi klojiniai kraštų formavimui bei papildomas armavimas.

Perdangų elementai turi būti montuojami betarpiškai ant  sijos krašto. DELTABEAM® sijos gaminamos su išankstiniu išlinkiu, kuris išsilygina, po to kai perdanga pilnai sumontuojama. Perdangos skersinis armavimas visada privalo kirsti DELTABEAM® sijas per šonines angas arba per specialiai tam numatytas papildomas skyles.

DELTABEAM® sijų užbetonavimas

DELTABEAM® sijos užbetonuojamos kartu su monolitine perdanga arba betonuojant tarpus tarp kiaurymėtųjų plokščių. DELTABEAM® sijos turi būti užbetonuotos pilnai vienu kartu, tam kad būtų pilnai užtikrinta kompozitinė sijos elgsena.

Susisiekite su mumis

Rima Daukšienė

Rima Daukšienė

Pardavimų projektų vadovė

DELTABEAM® sijos ir plieninės konstrukcijos

Mob. +370 646 32433
[email protected]