Projektavimas

„Peikko Lietuva“ konstrukcijų projektavimo grupės inžinierių komanda atlieka visų tipų (gelžbetoninių, plieninių, kompozitinių plieno – betono, medinių) pastatų konstrukcijų skaičiavimus bei teikia konstrukcinės dalies techninio projekto, darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Projektavimo paslaugos

Mūsų projektavimo komandos darbuotojai yra įgiję darbo patirties su visų sričių statybos specialistais. Visuomet išlaikome konstruktyvų požiūrį į projektavimą ir projektų valdymą, siekiant sprendimų kokybės bei ieškant optimaliausios formos, funkcijos ir ekonominių projektuojamo statinio savybių. Mes tikime, kad geras bei kokybiškas projektas gimsta vykstant atviram dialogui tarp užsakovo, projekto vadovo, inžinerinių dalių projektuotojų, tiekėjų ir statybos vadovų. Tik kruopščiai analizuojant projekto sprendinius kartu, jau ankstyvojoje projektavimo stadijoje galima pasiekti ekonominio rezultato statybos proceso metu. Pasitelkiant mūsų patirtį, ekspertų konsultacijas, pažangiausią programinę įrangą ir metodus, mūsų tikslas - pateikti integruotą, saugų ir patikimą projektinį sprendimą, kuris užtikrintų užduotus statinio kriterijus racionalia kaina.

Skaičiavimai

„Peikko Lietuva“ konstrukcijų projektavimo komanda visada stengiasi projektuoti racionalias ir efektyvias konstrukcines schemas. Mes taip pat įgyvendiname ir sudėtingus bei architektūriniu požymiu ambicingus statinius.

Atliekame visų tipų konstrukcinių schemų ir atskirų konstrukcinių elementų skaičiavimus. Turime nemažą patirtį projektuojant plienines ir kompozitines plieno-betono konstrukcijas, o visus konstrukcijų skaičiavimus atliekame pagal Europos Sąjungoje galiojančias normas.

Modeliavimas

Pastatų informaciniai modeliai (angl. BIM – Building Information Modelling) projektuose rengiami laikantis vidinio įmonės standarto. Mūsų komandos nariai yra vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kurie pradėjome naudoti trimatį pastatų modeliavimą. Šiuo metu Lietuvoje nėra galiojančių sutartų BIM standartų, bet mes esame pasiruošę panaudoti savo patirtį dirbant pagal užsakovo pateiktą BIM specifikaciją.

Projektų vykdymo priežiūra

Rengiant projektą dalyvaujame visose projekto stadijose - nuo projekto idėjos bei koncepcijos iki pastato pridavimo eksploatacijai.

Atliekant sudėtingų ir unikalių pastatų konstrukcijų statybos darbus visuomet stengiamės tinkamai atlikti projekto vykdymo priežiūrą, teikti išsamias technines konsultacijos ir greitai bei racionaliai spręsti statybos metu kylančius klausimus.

Susisiekite su mumis

Vytautas Cvirka

Vytautas Cvirka

Konstrukcinės projekto dalies vadovas

Mob. +370 675 03212
[email protected]