Kokybė, aplinkos apsauga ir darbo sauga

Peikko siekia gaminti aukštos kokybės produktus aplinkai saugiu būdu. Mūsų gaminiai ir sprendimai yra skirti padaryti klientų statybos procesus paprastesniais, greitesniais ir patikimesniais.

Pasaulinio lygmens gamyba

Peikko siekia visus produktus gamintis savo gamyklose. Dėl šios priežasties galime užtikrinti aukštą gaminių kokybę bei lanksčius pristatymo terminus. Atsižvelgiant į klientų poreikius, sandėliuose nuolat palaikome paklausiausius gaminius, o optimizuota gamyba ir tiekimas garantuoja mažiausias sąnaudas.

Peikko gamyklos įsikūrusios Kinijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Papildomai Peikko taip pat vykdo gamybinę veiklą Saudo Arabijoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV.

Sertifikuotos valdymo sistemos

Peikko yra įdiegtos Kokybės, Aplinkos apsaugos ir Darbo saugos valdymo sistemos sertifikuotos pagal ISO 9001:2015ISO 14001:2015 ir ISO 45001:2018 standartus.

Pagrindiniai gamybos padaliniai yra sertifikuoti pagal ISO 3834-2 ir EN 1090.

Svarbu žinoti! Visi su atitinkamais produktais susiję dokumentai (Techniniai Liudijimai, Eksploatacinių savybių deklaracijos (ESD) ir kt.) yra patalpinti prie kiekvieno gaminio aprašymo.

Kokybės, aplinkos apsaugos ir  profesinės sveikatos bei darbo saugos politika

Peikko veikla yra grįsta patikimu vietinių klientų aptarnavimu, tobulumo siekimu Moksliniuose Tyrimuose ir Eksperimentinėje Plėtroje (MTEP) bei gamyboje. Tai apima nuolatinį bendradarbiavimą su klientais, visuomene ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Mūsų tikslas - nuolatinis kokybės gerinimas ir produktyvus darbas tausojant aplinką. Peikko Grupės Kokybės ir Aplinkos apsaugos politika

Peikko įmonė yra įsipareigojusi nuolatos gerinti darbuotojų, klientų ir rangovų darbo sąlygas ir saugą. Mes siekiame kuo geresnės darbuotojų profesinės sveikatos ir saugos bei nulinio nelaimingų atsitikimų darbe lygio. Būtent todėl veikiame laikydamiesi darbo principo – saugumas pirmoje vietoje. Peikko Grupės Profesinės sveikatos ir Darbo saugos politika

Esminė informacija apie CE žymėjimą

CE ženklinimas reiškia, kad produktai yra gaminami ir kontroliuojami pagal suderintą Europos standartą (hEN) arba pagal Europinį Techninį Liudijimą (ETA). ETA gali būti naudojamas kaip pagrindas CE žymėjimui, kuomet EN standartas nėra suderintas. Tačiau ETA pagal ES direktyvas ir normatyvus nėra būtina ir siekiama jų tik pačių gamintojų iniciatyva.

Gamintojai pateikdami CE deklaruoja, kad gaminamos konstrukcijos ir gaminiai atitinka suderintus Europos standartus arba, kad yra suteiktas ETA liudijimas. Šie dokumentai nurodo kokius reikalavimus gaminiai turi atitikti, tam, kad būtų suteiktas CE žymėjimas. Šie dokumentai taip pat nurodo kokiais standartais vadovaujantis buvo atliekama gamybos priežiūra ir tikrinimas.

Peikko gaminių žymėjimas CE

Peikko gamina statybines kompozitines ir plienines konstrukcijas bei jungtis gelžbetoniui. Šiems gaminiams galioja skirtingi reikalavimai dėl žymėjimo CE pagal Statybos produktų reglamentą (ES) Nr. 305/2011 ir pagal ES Mašinų direktyvą 2006/42/EC. Šiuo metu dar nėra išsamaus ir aiškaus minėtų direktyvų išaiškinimo, todėl įvairiose šalyse gali skirtis jų įgyvendinimas.

Tik CE paženklinti gaminiai gali būti naudojami statybose ES, jeigu jiems tokie gaminiams apskritai gali būti ženklinami CE. Tačiau nemažai daliai statybinių produktų nėra galiojančių suderintų Europos standartų (hEN) arba taikytini Europos Techninių Liudijimai/Vertinimai (ETA). Todėl CE ženklinimas negali būti reikalaujamas šiems gaminiams.

Peikko Gaminių grupės ir Gaminiai ženklinami CE:

Ekologinė Gaminio Deklaracija (EPD)

Ekologinė Gaminio Deklaracija (EPD) yra dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie poveikį gamtai produkto gamybos ir eksploatavimo metu. Ši deklaracija kitaip dar vadinama III tipo Aplinkosaugine deklaracija. 

Gaminio poveikis aplinkai vertinamas remiantis Būvio Ciklo Įvertinimu (BCĮ). BCĮ pateikiamos bendros apžvalgos apie produkto poveikį aplinkai. Nėra sunku įvertinti produkto tvarumą, kai visa reikalinga informacija yra pateikiama vienodu formatu.

 
Peikko Group aplinkosaugos deklaracijos:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Group aplinkosaugos deklaracijos DELTABEAM® Green produktui:

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, Finland
EPD PETRA® Green, Lithuania
 

Standartizuotas įvertinimas

EPD yra suteikiamas remiantis Europos standartu EN 15804 “Statinių tvermė. Ekologinės gaminių deklaracijos” ir tarptautiniu standartu ISO 14025 “Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos”

Peikko aplinkosaugos deklaracijos yra pirmiausia skirtos verslo su verslu komunikacijai.

Būvio ciklo įvertinimas šiose EPD deklaracijose suderinamas su EN 15804 “Statinių tvermė. Ekologinės gaminių deklaracijos”, EN ISO 14040 Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Principai ir sandara” ir EN ISO 14044 “Aplinkos vadyba. Būvio ciklo įvertinimas. Reikalavimai ir nurodymai”.

 

EPD Charakteristikos

Ekologinės Gaminių Deklaracijos:

  • yra neprivalomos ir teikiamos savo noru
  • yra paremtos Būvio Ciklo Įvertinimu (BCĮ)
  • pateikiamos su susisteminta informacija
  • yra aiškios
  • jas galima palyginti
  • jas galima patikrinti
  • jas galima atnaujinti

 

Patikrinimas

Peikko EPD deklaracijų vidinį patikrinimą atlieka išoriniai ekspertai, kaip yra reikalaujama pagal ISO 14025 III tipo deklaraciją.

 

EPD deklaracijų sklaida

Peikko EPD deklaracijos yra talpinamos Peikko internetinėje svetainėje www.peikko.lt ir Bionova Ltd Cloud saugykloje One Click LCA www.oneclicklca.com, kur jos gali būti naudojamos vertinant statinį, pvz. skaičiuojant atitikimą pagal LEED v4 balų skaičiavimo sistemą, skirtą vertinanti pastato gyvavimo ciklo poveikio sumažinimą arba užbaigti Mat 01 LCA vertinimą BREEAM sertifikatui gauti.

Aplinkosauginės produktų deklaracijos yra skelbiamos RTS sistemoje ir jas galite rasite čia http://epd.rts.fi/en