DELTABEAM® rėmas Kompozitinio rėmo sistema – Sudėtinės rėmo dalys

DELTABEAM® Rėmas – Efektyvesnis nei atskirų komponentų suma

DELTABEAM® Rėmas yra kompozitinis pastato karkasas susidedantis iš:

  • DELTABEAM® plonų perdangų kompozitinių sijų;
  • Kompozitinių ir/arba plieninių kolonų;
  • Mazgų tarp konstrukcinių elementų;
  • Kitų papildomų plieninių konstrukcijų.

DELTABEAM® kompozitinės sijos ir kompozitinės kolonos yra jungiamos tarpusavyje naudojant standartizuotus mazgus. Visi komponentai yra suderinti tarpusavyje ir yra pristatomi į statybos aikštelę kada reikia.

DELTABEAM®

Sukuria atviras erdves – netgi tais atvejais, kai kuriamos ypatingos architektūrinės formos

Kompozitinės kolonos

Kompozitinės kolonos, kurios užpildomos betonu aikštelėje, yra gaminamos iš plieninio vamzdinio skerspjūvio kartu su armatūros karkasu viduje. Kolonos skerspjūvis gali būti kvadratinis, stačiakampis ir apvalus.

Mazgai

Kompozitinės kolonos ir sijos mazgai gali būti gembiniai arba varžtiniai.

Kompozitinės kolonos

DELTABEAM® Rėmo kompozitinės kolonos yra sudarytos iš plieninio vamzdžio ir armuoto betono. Armatūros karkasas yra įtvirtintas apvalaus, kvadratinio ar stačiakampio vamzdžio viduje. Mazgų detalės, tokios kaip apatinės bei viršutinės plokštelės ir kolonų konsolės yra privirinamos gamykloje.

Kolonos į statybos aikštelę yra pristatomos jau paruoštos montavimui bei užpildymui betonu. Standartiniai kolonų ilgiai gali būti iki 12 m. Ilgesnės kolonos taip pat gali būti projektuojamos pagal atskirą susitarimą.

Iki užpildymo betonu DELTABEAM® rėmo kolonos ir sijos dirba kaip plieniniai elementai ir yra projektuojamos pagal montavimo stadijos apkrovas. Plieninių konstrukcijų atsparumas eksploatavimo stadijoje yra ženkliai mažesnis nei kompozitinių, bet atsparumo pakanka montavimo stadijos apkrovų perėmimui. Užbetonavus kolonas ir pasiekus projektinį betono stiprį, kompozitinių kolonų atsparumas gaisrui gali būti iki R180.

Mazgai tarp kompozitinių sijų ir kolonų

DELTABEAM® Rėmo tipinių mazgų parinkimas ir kitos Peikko detalės leidžia pastato karkasą sumontuoti saugiai ir greitai be jokio virinimo aikštelėje. Mazgai gali būti projektuojami tenkinant progresyvaus suirimo prevencijos reikalavimus, užtikrinant horizontalius ir vertikalius ryšius tarp konstrukcinių elementų.

DELTABEAM® Rėmo mazgai dažniausiai projektuojami perduodant apkrovą į kolonos betoną, taigi tokiu atveju temperatūros poveikis yra mažas ir galima išvengti papildomo ugniaatsparinimo.

Mazgai tarp vieno aukšto kolonų ir nekarpytų sijų dažniausiai yra varžtiniai. Žemiau esančios kolonos turi viršutines plokšteles su privirintais varžtais, o viršuje esančios kolonos turi bazės plokšteles su kiaurymėmis. Vertikalūs ryšiai yra užtikrinami varžtais arba papildomu armatūros karkasu/ armatūros strypais, kurie kerta DELTABEAM® siją ir yra inkaruoti abiejų kolonų betone. Projektinių altitudžių pasiekimui gali būti naudojamos niveliavimo plokštelės tarp apatinės kolonos ir DELTABEAM® sijos.

Naudojant daugiaaukštes kompozitines kolonas (ATLANT®) ir DELTABEAM® sijas, sumanus mazgų sprendimo būdas yra naudoti KONAT™ konsoles. DELTABEAM® sijų atrėmimui ant kompozitinių kolonų yra galimybė rinktis iš trijų standartinių KONAT™ konsolių tipų: 1) KONAT™ Robust – didelės laikomosios galios konsolė, kuri perima vertikalias ir horizontalias (atsitiktinių derinių) apkrovas. 2) KONAT™ – optimali konsolė įvairiems standartiniams atvejams. 3) KONAT™ Multi – konsolės, kurios suteikia galimybę viename kolonos mazge atremti kelias DELTABEAM® sijas. Standartinių matmenų KONAT™ konsolės suprojektuotos nustatytiems apkrovų rėžiams, kas leidžia greitai parinkti reikalingą KONAT™ konsolę.

KONAT™ suteikiami privalumai: 

  • Lengvas, greitas ir saugus kompozitinių kolonų ir DELTABEAM® sijų montavimas.
  • Visi galutiniai sprendiniai yra pateikiami to paties tiekėjo (projektavimas, gamyba, pristatymas)
  • Suderinamumas su visų tipų perdangų plokštėmis (surenkamas gelžbetonis, monolitas, hibridinės perdangų sistemos ir kitos įprastos perdangos)
  • Progresyvaus suirimo prevencinių priemonių pagal EN 1991-1-7 išpildomas naudojant patentuotą “užrakto” tipo jungtį.
  • Projektavimas pagal Eurokodą ir profesionali Peikko specialistų pagalba techniniais projektavimo klausimais.
  • Sertifikuota gamyba moderniose gamyklose.

Kaip alternatyvas, mazgai tarp daugiaaukščių kolonų ir dviatramių DELTABEAM® sijų taip pat gali būti projektuojami panaudojant suporintas plokšteles, kurios tarpusavyje yra sujungtos varžtais (kaip parodyta pridėtame pav.) ar kitais alternatyviais būdais. Priklausomai nuo projektavimo reikalavimų ir ypatybių, gali būti įvertinami specifiniai atvejai: didesnis mazgo atsparumas sukimui, montavimo stadijoje neramstomos DELTABEAM® sijos ir kt.

Daugiaaukščių kolonų tarpusavio mazgai dažniausiai projektuojami kaip varžtinės flanšinės jungtys (kaip ir parodyta pav.), tokios jungtys projektuojamos net jeigu kolonos ir bus išramstomos montavimo stadijoje. Užveržus flanšų varžtus ir koloną atkabinus nuo krano stropo, išramstyti galima po to, taip paspartinant montavimo greitį. Projektinės altitudės gali būti užtikrinamos panaudojant niveliavimo plokšteles. Vertikalūs ryšiai tarp kolonų užtikrinami varžtine jungtimi arba papildomais armatūros karkasais/ armatūros strypais, kurie sujungia dvi kolonas tarpusavyje.

Kompozitinių kolonų mazgai su pamatu ir kitomis gelžbetoninėmis atraminėmis konstrukcijomis gali būti varžtiniai, panaudojant inkarinius strypus, arba virinti. Varžtiniai mazgai geriausiai tinka norint pagreitinti montavimo darbus. Panaudojant varžtinius mazgus ir užveržus varžtus, jau galima koloną atkabinti nuo krano. Inkariniais strypais ir inkarinėmis plokštelėmis galima užtikrinti griežtesnes tolerancijas, bet tokiu atveju svarbu įtvirtinti koloną apačioje ir išramstyti prieš atkabinant nuo krano.

Techniniai žinynai ir brošiūros

Papildomi DELATABEAM® Rėmo komponentai

Kitos plieninės konstrukcijos, tokios kaip santvaros, ryšiai ir kitų tipų sijos bei kolonos gali būti pagaminti Peikko ir pristatyti kartu su DELTABEAM® Rėmu.

Santvaros

Santvaros yra laikančios konstrukcijos, kurios sukuria atviras erdves. Jos gaminamos iš uždarų arba atvirų profilių (pvz. vamzdžių ar kampuočių).

Plieninės sijos ir kolonos

Plienines sijas ir kolonas galima panaudoti projektuojant technines patalpas, šachtas, angas perdangose, atramas stoglangiams, fasado konstrukcijas ar sudėtingas geometrines formas

 

Ryšių sistema

Vienas iš pastato stabilumo užtikrinimo būdų yra panaudojant vertikalius ryšius. Ryšių konstrukcija užtikrina stabilumą veikiant vėjo ir kitokio pobūdžio horizontalioms apkrovoms.

Perdangų formos ir angos

Lengvas ir ekonomiškas architektūrinių formų ir angų formavimas perdangose.

Integruoti klojiniai

Unikalios sijų formos gali būti sukuriamos naudojant DELTABEAM® sijų liktinius klojinius.

Pakabinimo sija PETRA®

Perdangos plokščių pakabinimo sija skirta formuoti įvairių konfigūracijų angas.

Jungtys su kitomis plieninėmis konstrukcijomis

Pasirenkant DELTABEAM® Rėmą atsiranda galimybė išnaudoti Peikko mazgų suteikiamus privalumus.

HPM® inkariniai varžtai

Gelžbetoninių ir plieninių konstrukcijų tvirtinimas prie pamato.

WELDA® tvirtinimo plokštės

Apkrovų perdavimas į betoną nuo kitų konstrukcijų per virintą jungtį.

PCs® gembės

Galimybė efektyviai išnaudoti maksimalų aukšto aukštį ir lygius klojinių paviršius.

SUMO® Sienų padai

Panaudokite ekonomišką tempiamo įrąžąs perimančią jungtį tarp surenkamos gelžbetonio sienos ir pamato.

Saugą užtikrinantys sprendiniai

Visuomet svarbu užtikrinti efektyvesnius ir saugesnius sprendimus statybų aikštelėje.

Apsauginės tvorelės

Papildomai DELTABEAM® sijose gali būti numatyti apsauginių tvorelių montavimui skirti lizdai, taip taupant laiką ir pastangas reikalingas apsauginių tvorelių įrengimui.

Saugus kėlimas

Siekiant pašalinti darbo su kranu rizikas naudokite  saugias Peikko kėlimo sistemas.

Susisiekite su mumis

Rima Daukšienė

Rima Daukšienė

Pardavimų projektų vadovė

DELTABEAM® sijos ir plieninės konstrukcijos

Mob. +370 646 32433
[email protected]