DELTABEAM® rėmas Kompozitinio rėmo sistema – Statybvietėje

DELTABEAM® rėmo komponentai į statybų aikštelę pristatomi pagal sutartą tiekimo grafiką. Į ką reikia atsižvelgti sandėliuojant, transportuojant, keliant ir  montuojant plienines konstrukcijas?

DELTABEAM® rėmo komponentų sandėliavimas

Plieninės konstrukcijos yra paženklinamos numeriais pagal gamyklinius brėžinius. Sijos, kolonos ir kitos plieninės konstrukcijos gali būti laikomos rietuvėse, tačiau turi būti užtikrinta jų laikomoji galia ir horizontalumas. Tarp plieninių elementų būtina naudoti medinius tąšus, kad būtų apsaugotas konstrukcijų paviršius. Tąšai turi būti nepadengti riebalais ar kitomis medžiagos, kurios gali pažeisti konstrukcijos paviršių. Konstrukcijos, kurios bus nemontuojamos ir laikomos ilgą laiką, turi būti uždengtos.

DELTABEAM® rėmo plieninių konstrukcijų kėlimas ir pervežimas

DELTABEAM® rėmo komponentai gali būti keliami ir pervežami su standartine kėlimo įranga: kranais, krautuvais ar kt. Gamykliniuose brėžiniuose ir gaminio lipdukuose nurodytas gaminio svoris. Eurpos sąjungoje visos konstrukcijos ženklinamos CE patvirtinančiais lipdukais.

DELTABEAM® sijos privalo būti keliamos už viršutinėje sijos juostoje suformuotų kėlimo skylių, išdėstytų viršutinėje juostoje simetriškai sijos masės centrui. Nurodomas didžiausias leistinas grandinių kėlimo kampas.

Išskirtiniais atvejais, kai DELTABEAM® sijoje nėra kėlimo skylių, jos gali būti keliamos grandinėmis, kurios pritvirtintomis prie šoninėse plokštėse esančių skylių. Kai kuriais atvejais trečia grandinė yra reikalinga tam, kad pakelti DELTABEAM® siją ir išlaikyti jos pusiausvyrą. Pavyzdžiui, DELTABEAM® sijos su plačiais klojiniais turėtų būti keliamos naudojant kėlimo skyles, o trečia grandinė turi būti pritvirtinta prie klojinio.

Kolonos pakeliamos naudojant laikiklį kuris yra kolonos viršuje.

DELTABEAM® rėmo komponentų montavimas

DELTABEAM rėmo komponentų montavimas priklauso nuo projekte numatyto montavimo  plano ir technologijos bei išramstymo plano, tai pat jungčių. 

Projekto montavimo metodikos privaloma laikytis visuose etapuose. Kiekvienas DELTABEAM® rėmo komponentas turi identifikacijos kodą. Sijos montuojamos taip, kad DELTABEAM® viršutinėje plokštės dalyje esantį identifikavimo kodą būtų galima skaitytibrėžinyje pažymėta kryptimi. Betonavimo skylių poziciją yra naudojama kaip orientacinė žymė kompozitinėms kolonoms. Betonavimo skylių pozicija yra pažymima brėžiniuose.

DELTABEAM rėmo komponentų svoris nėra pakankamas norint stabilizuoti patį rėmą plokščių montavimo metu. Todėl DELTABEAM®   sijos turi būti priveržiamos prieš perdangų plokščių montavimą, kad būtų stabilios ir nejudėtų. Kai jungtys ir atraminė konstrukcija suprojektuotos taip, kad apkrovos iš DELTABEAM® sijos perkeliamos į laikančiąją konstrukciją, išramstymas nereikalingas arba reikalingas minimalus. Prieš dedant plokštes visada būtina vadovautis montavimo instrukcijomis ir išramstymo planu.

Plokščių montavimas

Prieš dedant perdangos plokštes, DELTABEAM® jungtys ir ramsčiai turi būti saugiai sumontuoti, suveržti arba suvirinti. Siekiant sumažinti sijos sukimąsi perdangos konstrukcijos turėtų būti montuojamos pakaitomis, skirtingose sijos pusėse. Po plokščių montavimo, atliekamas reikalingas klojinių bei kraštų formavimas ar papildomas armavimas.

Perdangų konstrukcijos turėtų būti surenkamos tiesiai ant sijos atbrailos. Skersinė armatūra visada turi kirsti DELTABEAM®  armatūros tinklą per pagrindines arba papildomas skyles.

DELTABEAM® užpildymas betonu

DELTABEAM® sijos yra užliejamos betonu tuo pat metu kaip ir perdangos plokštė arba tarpai tarp kiaurymėtųjų perdangos plokščių. DELTABEAM® sija privalo būti užpildyta betonu vienu betonavimo etapu.

 

Kompozitinės kolonos užpildymas betonu

Kolonos – pripildomos betono jį pumpuojant iš apačios. Toks užpildymo būdas iš apačios į viršų užtikrina gerą sukibimą ir visas procesas gali vykti taip, kad netrukdytų kitų komponentų surinkimui. Taip neuždelsiamas rėmo konstrukcijos surinkimo laikas. Kolona turi būti užpildyta vienu betonavimo etapu.

Vaizdo įrašas –DELTABEAM® rėmo montavimo procesas

Susisiekite su mumis

Rima Daukšienė

Rima Daukšienė

Pardavimų projektų vadovė

DELTABEAM® sijos ir plieninės konstrukcijos

Mob. +370 646 32433
[email protected]