UAB „Peikko Lietuva“ įgyvendina dar vieną dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

Esame viena pažangiausių statybinių kompozitinių konstrukcijų įmonių Lietuvoje ir užimame didelę kompozicinių ir plieninių konstrukcijų bei įdėtinių detalių gamybos rinkos dalį. Dėl šios priežasties kasdien siekiame tolydaus tobulėjimo - orientuojamės į nuolatinį naujų, pažangių ir patikrintų gaminių bei sprendimų kūrimą, o „Peikko“ grupės investicijos į Mokslinius Tyrimus ir Eksperimentinę Plėtrą (MTEP) yra vienos didžiausių šiame verslo segmente.

Galime pasidžiaugti dar vienu projektu, skirtu atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai, padėsiančiu žengti žingsnį tvarumo link. Projekto pagrindinis tikslas yra pagerinti „Peikko Lietuva“ naudojamos energijos efektyvumą ekonomiškai pagrįsta priemone: rengti maksimalaus dydžio (pagal stogų apimtį 0,46 MW (460 kW) galios) saulės elektrinę vidiniams poreikiams tenkinti dengiant iki 11,1% naudojamos elektros energijos. Projekto įgyvendinimas pradėtas nuo šių metų rugsėjo 10 d. ir tęsis iki 2022 m. sausio 31 d.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Bendra projekto vertė siekia 338 166,28 eurų, iš kurių 130 000,00 eurų sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, o 208 166,28 eurų – įmonės nuosavas indėlis.